התערוכה מאיסטנבול

דבי לוזיה
-
YNET / 09.04.2019
PDF >

ובסוף מערב

יובל בן משה
-
/ 28.03.2018
PDF >

עטור מסגדך

שאול סתר
-
/ 17.11.2017
PDF >

מי הים של עכו הגיעו לבאר שבע

בן שיף
-
באר שבע נט / 22.10.2017
PDF >

שטיחים מקיר לקיר

-
ידיעות הנגב / 26.12.2014
PDF >

חוטים מקשרים

-
מנטרה / 01.01.2015
PDF >

תאוריית הקשר

חגית פלג רותם
-
גלובס / 17.12.2014
PDF >