עודד שהם

מנהל מתחם המוזאונים
972-8-6993535 _ odeds@kivunim7.co.il

ד"ר שרון לאור-סירק

אוצרת
972-8-6993535 _ sharonls@ine-museum.org.il

נירית דהן

מנהלת אוספים
972-8-6993530 _ niritd@negev-museum.org.il

משה בלמס

מנהל הדרכה
972-8-6993531 _ hadraha-moz@kivunim7.co.il

יעל סאסי

רכזת אדמיניסטראציה
972-8-6993535 _ office@negev-museum.org.il

עמוס כהן

מנהל אחזקה
972-8-6993532 _ office@negev-museum.org.il