פלייר הרצאה חיי היום יום במזרח התיכון: עבר והווה

ב', 6.11.17 עד ב', 4.6.18

סדרת הרצאות מרתקת בנושא חיי היום היום במזרח התיכון: עבר והווה