פלייר הרצאה חיי היום יום במזרח התיכון עבר והווה

ב', 6.11.17

רפואה ומאגיה באירופה במאות ה 17 וה 18 - ד"ר נמרוד זינגר

ההרצאה תבקש לענות על השאלות כיצד בני העת החדשה המוקדמת הבינו את גופם? כיצד הסבירו את הופעתן של מחלות בבני האדם? מה עשו כאשר חלו? למי פנו לקבלת טיפול רפואי? ואיזה תפקיד מילאה המאגיה בעולמם הרפואי? נענה על שאלות אלה  תוך תיאור רחב של העולם הרפואי המסקרן במאות השבע עשרה-שמונה עשרה מנקודת מבטם של החולים.
על ידי שיחזור תפיסתם הרפואית ופעולותיהם של בני התקופה, נציג בהרצאה זו כיצד תפיסות מאגיות ואמצעים מאגיים כקמעות, לחשים וגירושי דיבוקים היוו חלק בלתי נפרד מהרפואה וכי כל תיאור המתעלם מנוכחותם מציג תמונה חלקית וחסרה.