עם עליית האסלאם החלו מסורות לקשור את הנביא מוחמד לעיר ירושלים. מסורות אלה הקנו לירושלים מעמד של קדושה באסלאם והפכו אותה למוקד עלייה לרגל למוסלמים. בהרצאה ד"ר שרון לאור -סירק, אוצרת המוזאון תדון בנושא העלייה לרגל לירושלים בתרבות המוסלמית ובהשפעה שהייתה לעולי הרגל על האדריכלות בעיר הקודש. נסקור ארמונות, מבני קבר, פונדקי דרכים ששימשו אותם ואפילו שוק .

להרשמה: https://bit.ly/3gcmLhj